fbpx

Bedankt voor uw financieringsadvies aanvraag.

Binnen enkele momenten ontvangt u het persoonlijke advies in uw mailbox.

In de tussentijd

Lees alvast alle ins en outs over de verschillende financieringsvormen en tips over het financieren van een bedrijfspand.

Een gezond bedrijf begint bij de balans

Een gezond bedrijf begint bij de balans Als u voor uw onderneming een nieuwe financiering nodig heeft, zal de bank of een andere potentiële financier onder meer kijken naar de financieringsstructuur van uw onderneming. Dit is de manier waarop uw bedrijf is gefinancierd, waarbij allereerst onderscheid wordt gemaakt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. En [...]

Kapitaal vrijmaken met sale-and-lease-back

Kapitaal vrijmaken met sale-and-lease-back Ondernemers die extra kapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld om bepaalde investeringen te kunnen doen, kunnen uiteraard proberen om een financiering te krijgen bij banken of andere potentiële financiers. Maar vaak is het ook mogelijk om gebruik te maken van kapitaal dat al in de onderneming aanwezig is, in de vorm van bedrijfsmiddelen [...]

Renteontwikkeling belangrijk?

Wat wordt de renteontwikkeling de komende periode? En hoe belangrijk is dat? In de media is de laatste tijd erg veel gesproken over voor de renteontwikkeling in de komende periode. Hierbij is onder andere veel aandacht voor de Federal Reserve (de Amerikaanse nationale bank) en de Europese Centrale Bank (ECB). De algemene verwachting is dat [...]

DSCR heel belangrijk bij zakelijk lenen

Als u voor uw onderneming behoefte heeft aan een zakelijke lening en hiervoor aanklopt bij een bank of een andere potentiële geldverstrekker, zal de bank – of andere financier – uw verzoek kritisch beoordelen. Eén van de belangrijkste cijfers waarnaar de bank zal kijken, is de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Maar wat is dat [...]

Volgend jaar investeren? Ga nu al aan de slag met de financiering!

In de meeste ondernemingen komt een belangrijke investering niet als een verrassing: zulke investeringen zijn het gevolg van strategische beslissingen die u als ondernemer in een eerder stadium heeft genomen. Wat echter nog te vaak gebeurt, is dat een onderneming te laat begint met het regelen van de zakelijke lening die noodzakelijk is om de [...]

Zakelijk Lenen aan uw eigen bv?

Zakelijk Lenen aan uw eigen bv? Houd het zakelijk, maar zoek vooral eerst naar alternatieven Als uw onderneming geld nodig heeft en bij de bank aanklopt voor een financiering, is het goed mogelijk dat de bank het gevraagde bedrag niet volledig wil verstrekken. In een dergelijke situatie ziet een directeur-grootaandeelhouder (dga) dan vaak geen andere [...]