fbpx

Er zijn veel verschillende vormen van bedrijfsfinanciering. In dit artikel geven we je een kort overzicht van de meest gebruikte vormen van bedrijfsfinanciering en enkele alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering die sterk in opkomst zijn.

Meest gebruikte vormen van bedrijfsfinanciering

Eigen geld

Een open deur wellicht. Toch wordt deze optie lang niet altijd goed benut. Sommige ondernemers starten vanuit eigen middelen zonder voldoende helder te hebben hoe lang men dit kan volhouden. Vaak is eigen geld ook nodig voor het overbruggen van de startfase waarin salaris uit het bedrijf nog lastig is.

Wist u dat een goed onderbouwde omvang van de eigen inbreng de kans op een financiering vergroot? Zeker wanneer de eigen inbreng meer dan een kwart van de totale investering is.

Lening

Geld dat je leent bij een bank tegen een vaste looptijd, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Het voordeel is dat je vooraf duidelijk hebt voor hoe lang je het geld hebt en tegen welke voorwaarden. Omdat je naast rente (bijna) altijd aflossingen doet, is het belangrijk deze aflosmomenten op te nemen in je liquiditeitsbegroting. Je voorkomt zo dat je onnodig geld te kort hebt. Lees hier meer over een zakelijke lening.

Krediet

Hierbij heb je tot het afgesproken bedrag ruimte op je rekening courant om schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te vangen. Niet bedoeld voor langlopende uitgaven vanwege de hogere rente.

Lease

Je wilt een machine of auto kopen. Lease verschilt van een normale lening dat er sprake is van een concreet bezit (object) dat de geldverstrekker als zekerheid heeft. Hierdoor is men sneller bereid de lease te geven en tegen een vaak scherpere rente.

Er zijn grofweg twee vormen van leasen. De eerste is financial lease waarbij jij eigenaar bent van het object en de leasemaatschappij deze financiert. De tweede mogelijkheid is operational lease waarbij de maatschappij eigenaar is en jij het in bruikleen krijgt zonder de lasten zoals onderhoud en reparaties. Beide vormen hebben voor en nadelen, laat je vooraf goed informeren.

Alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering

Factoring

Heb je openstaande facturen en duurt de betalingstermijn jouw te lang? Verkoop je factuur en de factoringmaatschappij zal je direct uitbetalen. Meer weten over factoring? Lees hier ons eerdere bericht over factoring voor het mkb. 

Familie en vrienden

Wist je dat tussen den 10 en 15 % van de MKB ondernemers geld leent bij familie en vrienden? Veel op vertrouwen en tegen gunstige voorwaarden geld lenen van elkaar. Een prima mogelijkheid als onderdeel van een totale financiering, breng wel goed vooraf het risico voor je familie in kaart.

Crowdfunding

Een vorm die meer en meer bekendheid krijgt, is crowdfunding. Via een begeleidende partij leg je jouw aanvraag voor aan meerdere (vaak kleinere) investeerders die elk voor een klein stukje bijdragen. Grote voordeel is dat de investeerders niet alleen met een goede rente kunt overtuigen om mee te doen, maar ook met je aansprekende product of door het aanbieden van de eerste koopoptie. Je betrekt je financierder bij je product en hebt mogelijk al direct je eerste klant en ambassadeur aan boord. Meer over crowdfunding lees je bij ons bericht specifiek over crowdfunding,  klik hier om dit te lezen.

Fiscale regelingen

De overheid stimuleert het bedrijfsleven met diverse regelingen en subsidies. Onderzoek goed welke voor u beschikbaar zijn en verlaag zo uw financieringsvraag. De site ikgastarten.nl heeft in maart 2016 een goed artikel hierover geschreven, klik hier om dit te lezen.

Advies nodig?

Laat uw telefoonnummer achter zodat één van onze financieel adviseurs uw vraag persoonlijk kan beantwoorden.