fbpx

Overnamefinanciering: vaak complex maar als het lukt ‘echt heel mooi werk.’

Leendert Mastenbroek is adviseur mkb-financiering in de regio Achterhoek en knooppunt
Arnhem-Nijmegen. Met ruim 30 jaar ervaring als bankier weet hij exact of en hoe een ondernemersplan financierbaar is. Dat levert vaak hele mooie resultaten op en daagt hem uit alles te laten zien wat hij in huis heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is de recente overnamefinanciering van een softwarebedrijf.

Wat was de precieze aanleiding voor deze overnamefinanciering?

“Voor de zomer werd ik benaderd door twee ondernemers. Ze hadden allebei de handen vrij voor een nieuw zakelijk avontuur. De een had zijn bedrijf verkocht, de ander had ontslag genomen bij zijn werkgever en allebei hadden ze in de loop van de jaren middelen vergaard door hun bedrijven te verkopen. Beide heren komen uit de it-sector en besloten samen een investeringsbedrijf te starten. Hun oog viel op een softwarebedrijf dat behoefte had aan nieuwe aandeelhouders maar ook aan iemand die de nieuwe kapitein op het schip zou worden. Een rol die geknipt was voor een van de twee. Het is een mooi bedrijf met veel groeikansen waarbij een van de huidige aandeelhouders op termijn wil stoppen. Deze twee aandeelhouders besloten een deel van hun pakket aandelen aan mijn klanten te verkopen, maar wilden zelf ook nog een deel van de aandelen houden. Na verkoop zouden er dan drie aandeelhouders zijn: twee bestaande en één nieuwe, het investeringsbedrijf van mijn klanten. Een deel van het overnamebedrag financierden ze met eigen middelen en het resterende deel wilden de heren bij een bank lenen.”

Wat was de belangrijkste reden voor de klant om de financiering te regelen via Financieringsgilde?

“Mijn klanten wisten dat ze goed voorbereid een bank moesten benaderen maar twijfelden over de juiste aanpak. Een collega van mij bij Financieringsgilde kent een van de heren via zijn netwerk en al pratende maakte mijn klant kenbaar dat hij en zijn zakenpartner begeleiding zochten bij een overnamefinanciering. Vervolgens adviseerde mijn collega om contact met mij op te nemen.
Er volgde een kennismakingsgesprek waarin de beide heren mij stevig aan de tand voelden om te beoordelen of ik geschikt was om deze klus te klaren en onder welke voorwaarden. Een van de heren had zijn vroegere bedrijf verkocht en was dus op de hoogte van wat er bij een overname komt kijken. Hij testte mij uitgebreid op mijn kennis van de markt. Uiteindelijk is dat gesprek prima verlopen en kozen ze ervoor exclusief met mij verder te gaan. Zij hadden vertrouwen in mij en ik in hen en de mogelijkheden van deze aanvraag. Om dat verder kracht bij te zetten, liet ik een deel van mijn vergoeding afhangen van het succes. Daarmee weet de klant dat de belangen parallel lopen en geef ik aan dat ik vertrouwen heb in een goede afloop.”

Hoe is het financieringsproces precies verlopen?

“Om een aanvraag voor een overnamefinanciering te kunnen doen bij een financiële instelling start ik de voorbereiding met een financieringsmemorandum. In dit document wordt het plan omschreven, de achtergronden, financiële positie, toekomst en financiële prognoses. Dit document met wat aanvullende informatie is voldoende voor een financiële instelling om te beoordelen of zij goede mogelijkheden zien om de financiering te verstrekken. In het schrijven van dat document gaat veel tijd zitten en dat moet ook goed gebeuren. Je krijgt immers maar één keer de kans om een goede eerste indruk te maken. De basis voor het financieringsmemorandum wordt soms geschreven door een accountant die mijn klant en ik samen uitkiezen. Dat was in deze casus ook het geval. Deze accountant geeft ook een accountantsverklaring af waarmee hij aangeeft dat hij heeft geverifieerd dat de uitgangspunten van de prognoses realistisch zijn. Zodra de basis van het memorandum staat, neem ik het over. Uiteindelijk houd ik de regie, de verantwoordelijkheid en de eindredactie. Ik werk het document verder kritisch bij want ik weet inmiddels precies wat banken nodig hebben. En als het document eenmaal klaar is, kan ik ook goed inschatten hoe de kansen liggen om deze financiering daadwerkelijk rond te krijgen. Dat bespreek ik allemaal met mijn klanten.

Samen besloten we om een drietal geldverstrekkers te benaderen en de aanvraag aan te bieden. Die banken heb ik vervolgens gebeld met de vraag de financieringsaanvraag in behandeling te nemen en ik heb ze het financieringsmemorandum toegestuurd met enkele jaarrekeningen en nog een paar documenten. Om de snelheid erin te houden maar tegelijkertijd geen potentiële financiers te verliezen, vroeg ik de banken om binnen 14 dagen hun reactie te geven en hun interesse kenbaar te maken.

Alle drie banken gaven aan dat ze interesse hadden. Dat is vaak een combinatie van factoren waarom banken de financiering graag in hun boeken willen hebben; een mooi bedrijf in combinatie met talentvolle ondernemers en dat allemaal duidelijk verwoord in het memorandum zodat de banken een goed inzicht krijgen in de mogelijke risico’s. Vervolgens hebben we alle drie banken uitgenodigd voor een kennismaking met de investeerders waarvan een van beide heren dus de nieuwe ceo zou worden. Hij krijgt zo de kans om op zijn eigen manier te vertellen waarom hij deze overname ziet zitten en wat zijn plannen zijn. Zo krijgen de banken een beeld van de nieuwe directeur en of ze daar vertrouwen in hebben. Zelf ben ik uiteraard ook bij dat gesprek aanwezig om eventuele financiële vragen te beantwoorden.

Na dat gesprek heb ik gevraagd aan de banken of ze een zogenaamd termsheet willen aanbieden. Dat is een aanbieding op hoofdlijnen die nog niet door de kredietcommissie van de betreffende bank is geratificeerd. De banken kunnen er dus nog onderuit maar ze hebben er wel zo serieus naar gekeken dat ik weet dat in de meeste gevallen die ratificatie er echt wel komt. Waarom doen we dat op deze manier? Het uiteindelijke financieringstraject duurt langer. Een termsheet kan vaak binnen een week worden geproduceerd. En aan de hand daarvan kan ik samen met mijn klant al bepalen met wie we verder willen. Wie dus eigenlijk de mooiste aanbieding heeft.

Tussendoor wordt er ook nog onderhandeld. Dan maak ik samen met mijn klant de keus met wie we exclusief verder gaan. Er kan nog een kink in de kabel komen en daarom is het een voorlopige keuze. Meestal kom je er echter wel uit met de bank waar de voorkeur voor is. Zo niet, dan moet de deur wel op een kier blijven staan voor de in eerste instantie afgewezen banken. In dit geval was dat niet nodig. Daarbij is de combinatie van het tarief en de voorwaarden uiteindelijk doorslaggevend geweest. Kijk, een rentetarief is altijd belangrijk maar ook de soepelheid in aflossingen, privé-borgstellingen die al dan niet nodig zijn en de eisen over het betalingsverkeer spelen bijvoorbeeld een rol bij de afweging. Uiteindelijk lag er na een traject van zo’n drie maanden, langer dan gebruikelijk in verband met de zomervakantie, een scherp en aantrekkelijk voorstel waar mijn klant zeer blij mee was.”

Hoe heeft u de klant precies geholpen?

“Mijn klanten waren op zoek naar begeleiding in de aanvraag van hun financiering. En hoewel ze talentvol zijn in ondernemen, durf ik te zeggen dat ze dit alleen niet hadden gekund. Dit is een vak apart. Mijn klanten waren simpelweg op zoek naar de juiste aanpak om een financiering te krijgen bij een bank. Met mij erbij heeft dit hen een flinke tijdswinst opgeleverd. Daarbij wilden ze natuurlijk het beste product tegen de beste prijs. Met deze financiering konden zij hun eerste overname realiseren en dat betekende de start van hun investeringsbedrijf.“

Wat vond uw klant van het hele traject?

“Mijn klanten waren zeer kritisch en tegelijkertijd heel enthousiast en lovend. Dat is achteraf altijd makkelijk praten maar voor mij blijkt dat uit twee zaken: de betaling was binnen zodra ik de factuur had gestuurd, en toen de beide heren een tweede bedrijf kochten, kreeg ik direct een vervolgopdracht. Dat zegt voor mij genoeg. Een overnamefinanciering is vaak complex maar als het lukt, geeft dat enorm veel voldoening. Het is echt heel mooi werk. ”

Meer weten over overnamefinanciering? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Overnamefinanciering
Leendert Mastenbroek

Advies nodig?

Laat uw telefoonnummer achter zodat één van onze financieel adviseurs uw vraag persoonlijk kan beantwoorden.