Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Dividend ontvangen en dividendbelasting betalen. Hoe zit dat precies?

Als je dividend ontvangt en een aanmerkelijk belang hebt, betaal je daarover inkomstenbelasting. Maar hoeveel is dat eigenlijk? Is dat hetzelfde als dividendbelasting? En wat is dividend precies? Op deze en andere vragen geven we je in dit blog een duidelijk antwoord zodat je er na het lezen alles over weet.

Wat is dividend?

Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Ben je aandeelhouder van een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap? Dan wordt een deel van de winst van het bedrijf aan jou uitbetaald in de vorm van dividend. Als aandeelhouder heb je namelijk recht op dividend omdat je mede-eigenaar bent van het bedrijf. Dit geldt overigens ook als je aandeelhouder bent in een buitenlands vennootschap.

De hoogte van de winst die het bedrijf heeft gemaakt en het aantal aandelen dat jij als aandeelhouder hebt, bepalen samen hoeveel dividend jij ontvangt. Wil je het dividend niet ontvangen? Dat kan, want je bent namelijk niet verplicht om de winst per se in dividend uit te laten keren. Herinvesteren in je bedrijf is ook een goede optie. Bovendien kan zo’n herinvestering ook in het voordeel werken van andere aandeelhouders; met deze financiële impuls kan het bedrijf wellicht nog meer winst maken of is (verdere) groei mogelijk. 

Hoe wordt het dividend uitgekeerd?

Afhankelijk van het percentage aandelen dat je als aandeelhouder hebt, krijg je je dividend uitbetaald in de vorm van deelnemingsdividend of beleggingsdividend. Ben je aandeelhouder voor minder dan 5 procent? Dan ontvang je beleggingsdividend. Heb je meer dan 5 procent van de aandelen in bezit? Dan ben je een aanmerkelijkbelanghouder en ontvang je deelnemingsdividend. Of je beleggingsdividend of deelnemingsdividend ontvangt, is van invloed op de belasting die je betaalt over het ontvangen bedrag. Maar daarover straks meer.

Wat is een aanmerkelijkbelanghouder?

De term aanmerkelijkbelanghouder werd net al even genoemd. Maar wat is dat precies? Je hebt een aanmerkelijk belang als je minimaal 5% aandelen hebt in een bedrijf. Daarbij telt ook het percentage aandelen mee van de personen die aan jou of je partner zijn verbonden zoals je kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders of hun fiscale partners.

Of je wel of geen aanmerkelijkbelanghouder bent, is van invloed op de hoogte van het dividend dat je ontvangt en de belasting die jij en het bedrijf daarover betalen.

Wat is dividendbelasting?

Als je als bedrijf dividend uitkeert aan je aandeelhouders ben je daarover dividendbelasting verschuldigd. Het tarief van de dividendbelasting in 2022 is 15%. Dit betekent dat je als bedrijf dividendbelasting inhoudt op het dividend dat je uitkeert en daarna betaal je die belasting aan de Belastingdienst.

Wat betaal ik als ik dividend heb ontvangen?

Ben je aanmerkelijkbelanghouder en heb je dividend ontvangen uit je vennootschap aan privé? Dan ben je inkomstenbelasting verschuldigd in box 2. Dit tarief is vastgesteld op 26,9% en blijft ook in 2023 ongewijzigd.

Keer je als vennoot dividend uit aan jezelf, dus van je bedrijf naar privé? Dan mag je de afgedragen dividendbelasting verrekenen met je inkomstenbelasting in box 2. Dit betekent dat je vervolgens nog ongeveer 11% van het bruto dividend moet bijbetalen.

Let op:

De overheid is van plan om deze inkomstenbelasting over dividend in 2024 te wijzigen. Het idee is om dan twee schijven met verschillende tarieven in te voeren. Ontvang je tot 67.000 euro in box 2? Dan is het voorgestelde tarief 24,5%. Ontvang je meer dan 67.000 euro in box 2? Dan betaal je zoals het er nu naar uitziet 31% inkomstenbelasting. Daarmee wordt het als aanmerkelijkbelanghouder aantrekkelijker om een dividenduitkering in de eerste schijf te doen. En dat is precies het doel van dit nieuwe plan.

Meer weten?

Wil je meer weten over dividenduitkeringen of ben je van plan dat binnenkort te gaan doen? Vraag dan eerst advies aan een van onze adviseurs.