Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

DSCR: heel belangrijk bij zakelijke financiering

Je hebt voor je bedrijf behoefte aan een zakelijke financiering en klopt hiervoor bij een bank of een andere geldverstrekker aan. Zij zullen je verzoek kritisch bekijken. Eén van de belangrijkste cijfers waarnaar de bank zal kijken, is de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Maar wat is dat nu precies?

Wat is de DSCR?

Een belangrijk kengetal

De DSCR is een zogeheten ‘kengetal’; een verhoudingscijfer dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen. De DSCR geeft aan wat de verhouding is tussen enerzijds de betalingscapaciteit van jouw onderneming en anderzijds de financiële verplichtingen. Of in gewoon Nederlands: heeft jouw bedrijf genoeg cash om aan de financiële verplichtingen (‘Debt Service’) ten opzichte van de schuldeisers te voldoen? Hierbij staat ‘Coverage Ratio’ voor ‘dekkingsgraad’: de mate waarin de financiële verplichtingen worden ‘gedekt’ door financiële middelen (geld).

Waarom vinden geldverstrekkers het belangrijk?

De eis van banken en andere schuldeisers dat je genoeg cash moet hebben om de rente en aflossingen te kunnen betalen, is uiteraard een logische. En voor jou is deze eis een goede aanleiding om eens kritisch naar de kasstromen te kijken. Komt er wel genoeg geld binnen om jouw schuldeisers te kunnen betalen? Het kasstroomoverzicht geeft hierin inzicht. Blijkt hieruit dat er te weinig geld binnenkomt, dan zul je hierop actie moeten ondernemen.

Welke cijfers heb je nodig?

Vrije geldstroom

De financiële middelen die je hebt om aan de financiële verplichtingen te voldoen, worden aangeduid met de ‘vrije geldstroom’. De vrije geldstroom blijkt ook uit het kasstroomoverzicht. Daarom is dit voor een bank of andere financier een zeer belangrijk document.

Financiële verplichtingen

Met betrekking tot de financiële verplichtingen gaat het om het totale bedrag dat je moet betalen aan de schuldeisers. Dit bedrag is als volgt te berekenen: Financiële verplichtingen = rente + aflossing Het gaat hierbij om de verplichtingen ten opzichte van álle schuldeisers: banken, maar ook crediteuren. En vaak worden de verplichtingen jegens leasemaatschappijen en verhuurders ook meegerekend.

DSCR berekenen

Jouw score interpreteren

De hoogte van jouw DSCR zegt niet alles over jouw financiële mogelijkheden. Onze adviseur kijkt graag met jou naar het complete plaatje van jouw bedrijf en jouw ambities. En maakt samen met jou een plan om je ambities waar te maken.

DSCR lager dan 1

Dit betekent dat je niet in staat bent om je schulden volledig te betalen. Een DSCR van 0.97 betekent bijvoorbeeld dat je slechts 97% van je schuldverplichtingen kunt betalen. 

Wat is er mogelijk?

Bekijk samen met een adviseur de mogelijkheden om je (financierings)lasten te verlagen. Bijvoorbeeld door een financiering tegen betere voorwaarden over te sluiten (herfinancieren). Maak een afspraak.

DSCR is 1

Dit geeft aan dat 100% van het netto-inkomen van je bedrijf naar het betalen van je schulden gaat. In theorie kun je blijven bestaan. Maar het maakt je wel erg kwetsbaar voor verandering in je cashflow.

Wat is er mogelijk?

Een goede onderbouwing van je plan en je financiële situatie is een voorwaarde om een financiering te krijgen. Onze adviseurs weten precies waar verschillende geldverstrekkers naar kijken, we kijken graag met je mee. Maak een afspraak.

DSCR hoger dan 1

Wat is er mogelijk?

De formule voor DSCR

Stel nu dat een onderneming een vrije geldstroom heeft van € 1 miljoen en dat zij € 100.000 rente moet betalen en € 900.000 aflossing. Dan zijn de totale financiële verplichtingen ook € 1 miljoen.

De DSCR is dan: 

vrije geldstroom / financiële verplichtingen

=

€ 1 miljoen / € 1 miljoen = 1

In dit voorbeeld is de vrije geldstroom precies voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Theoretisch moet de DSCR minimaal 1 zijn, maar voor veel banken en andere schuldeisers is dit niet voldoende. Zij willen meer zekerheid en vragen een DSCR van bijvoorbeeld minimaal 1,2 of 1,3. Concreet betekent dit dat de vrije geldstroom 20% of 30% hoger moet zijn dan de financiële verplichtingen.