Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een gezond bedrijf begint bij de balans

Als je voor jouw onderneming een nieuwe financiering nodig hebt, zal de bank of een andere potentiële financier onder meer kijken naar de financieringsstructuur van je bedrijf. Dit is de manier waarop je bedrijf is gefinancierd, waarbij allereerst onderscheid wordt gemaakt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. En waarna het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Een veelgebruikte maatstaf om de financieringsstructuur te beoordelen, is de Gouden Balansregel.

De gouden balansregel-ratio

Een gezonde financieringsstructuur

Het is voor een kapitaalverstrekker erg belangrijk dat de financieringsstructuur van je onderneming gezond is. Want als dit niet het geval is, loopt de kapitaalverstrekker relatief veel risico dat je niet aan jouw rente- of aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast is het uiteraard ook voor je bedrijf zelf van belang dat de financieringsstructuur gezond is. Kijk dus samen met je adviseur regelmatig naar de financieringsstructuur, ook als er momenteel niet direct behoefte is aan extra kapitaal.

Vaste activa financieren met langlopend vermogen

Bij het beoordelen van de financieringsstructuur wordt vaak de Gouden Balansregel gebruikt. Deze regel stelt dat de looptijd van de bezittingen op de balans grotendeels gelijk moet zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Grofweg betekent dit dat vaste activa (dit zijn de bezittingen die je onderneming voor langer dan 1 jaar aanhoudt) met langlopend vermogen moet worden gefinancierd. Hierbij wordt het langlopend vermogen gevormd door het eigen vermogen, de voorzieningen en het lang vreemd vermogen.

Vlottende activa financieren met kortlopend vermogen

Uit de Gouden Balansregel volgt ook dat je de vlottende activa (dit zijn de bezittingen die je onderneming korter dan 1 jaar aanhoudt) kunt financieren met kort vreemd vermogen. Maar hierbij moet wel direct een kanttekening worden geplaatst: de voorraden die steeds aanwezig zijn én het debiteurensaldo dat voortdurend aanwezig is, moet je ook met langlopend vermogen financieren.

Bereken jouw ratio

Je kunt de financieringsstructuur van je onderneming toetsen aan de Gouden Balansregel door de Gouden Balansregel-ratio gebruiken:

Vaste activa / (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen)

Over het algemeen wordt de financieringsstructuur als gezond beschouwd als de uitkomst van deze ratio tussen de 0,5 en 0,8 ligt.

 

Aan de slag

Blijkt uit de Gouden Balansregel-ratio dat de financieringsstructuur van je onderneming beter kan, ga hier dan zo snel mogelijk mee aan de slag. Bijvoorbeeld omdat het riskant is om de vaste activa deels met kortlopend vermogen te financieren of omdat kort vreemd vermogen normaliter duurder is dan langlopend vermogen. 

Doe dit vrijblijvend met onze adviseur, want die kan je adviseren over de mogelijkheden die je hebt om kortlopend of langlopend vermogen aan te trekken.