fbpx
Financieringsadvies

Een gezond bedrijf begint bij de balans

Als je voor jouw onderneming een nieuwe financiering nodig hebt, zal de bank of een andere potentiële financier onder meer kijken naar de financieringsstructuur van je bedrijf. Dit is de manier waarop je bedrijf is gefinancierd, waarbij allereerst onderscheid wordt gemaakt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. En waarna het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Een veelgebruikte maatstaf om de financieringsstructuur te beoordelen, is de Gouden Balansregel.
Onderwerp
Je leest het binnen
Datum plaatsing

Een gezonde financieringsstructuur

Het is voor een kapitaalverstrekker erg belangrijk dat de financieringsstructuur van je onderneming gezond is. Want als dit niet het geval is, loopt de kapitaalverstrekker relatief veel risico dat je niet aan jouw rente- of aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast is het uiteraard ook voor je bedrijf zelf van belang dat de financieringsstructuur gezond is. Daarom is het van belang om – eventueel samen met je adviseur – regelmatig naar de financieringsstructuur te kijken, ook als er momenteel niet direct behoefte is aan extra kapitaal.

Vaste activa financieren met langlopend vermogen

Zoals gezegd, wordt bij het beoordelen van de financieringsstructuur vaak de Gouden Balansregel gebruikt. Deze regel stelt dat de looptijd van de bezittingen op de balans grotendeels gelijk moet zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Grofweg betekent dit dat vaste activa (dit zijn de bezittingen die je onderneming voor langer dan 1 jaar aanhoudt) met langlopend vermogen moet worden gefinancierd. Hierbij wordt het langlopend vermogen gevormd door het eigen vermogen, de voorzieningen en het lang vreemd vermogen.

Vlottende activa financieren met kortlopend vermogen

Uit de Gouden Balansregel volgt ook dat je de vlottende activa (dit zijn de bezittingen die je onderneming korter dan 1 jaar aanhoudt) kunt financieren met kort vreemd vermogen. Maar hierbij moet wel direct een kanttekening worden geplaatst: de voorraden die steeds aanwezig zijn én het debiteurensaldo dat voortdurend aanwezig is, moet je ook met langlopend vermogen financieren.


De gouden balansregel-ratio

Je kunt de financieringsstructuur van je onderneming toetsen aan de Gouden Balansregel door de Gouden Balansregel-ratio gebruiken:

Vaste activa / (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen)

Over het algemeen wordt de financieringsstructuur als gezond beschouwd als de uitkomst van deze ratio tussen de 0,5 en 0,8 ligt.

Ga zo nodig aan de slag met je financieringsstructuur

Blijkt uit de Gouden Balansregel-ratio dat de financieringsstructuur van je onderneming niet gezond is, ga hier dan zo snel mogelijk mee aan de slag. In de eerste plaats omdat het riskant is om de vaste activa deels met kortlopend vermogen te financieren en in de tweede plaats omdat kort vreemd vermogen normaliter duurder is dan langlopend vermogen. Doe dit samen met je adviseur, want die kan je adviseren over de mogelijkheden die je hebt om langlopend vermogen aan te trekken.

Stel vrijblijvend je financieringsvraag

Krijg binnen 1 werkdag advies van de adviseur bij jou in de buurt.