Financieren zonder jaarcijfers? Dat kan!

Als je voor jouw onderneming op zoek bent naar een zakelijke lening, zullen veel potentiële financiers hoog op hun verlanglijstje hebben staan dat je inzicht geeft in de meest recente jaarcijfers. Maar wat nu als je die niet hebt of als de meest recente jaarcijfers niet representatief zijn? Gelukkig zijn er ook financiers die – uiteraard onder voorwaarden – bereid zijn om zonder jaarcijfers toch een financiering te verstrekken.

Geen (recente) jaarcijfers

Het is op zich niet onlogisch dat banken en andere potentiële financiers om jaarcijfers vragen. Zij willen immers weten hoe jouw onderneming ervoor staat. Maar niet elke ondernemer beschikt over jaarcijfers. “Denk bijvoorbeeld aan starters,” zegt Bastiaan Breugem, adviseur bij Financieringsgilde. “En er zijn ook ondernemingen die wel jaarcijfers hebben, maar die er inmiddels veel beter voor staan dan de meest recente jaarcijfers laten zien. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een onderneming na een moeizaam jaar een uitstekend eerste halfjaar heeft gedraaid. Dan is het vervelend als de bank uitsluitend naar de jaarcijfers kijkt en op grond daarvan een lagere financiering – of soms zelfs helemaal geen financiering – verstrekt dan benodigd is.”

Financieren op basis van bankafschriften

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook voor ondernemingen zonder (recente) jaarcijfers mogelijkheden om een financiering te krijgen. Bastiaan: “Wij kennen bijvoorbeeld financiers die een financiering verstrekken op basis van bankafschriften over de laatste zes maanden. Zij zijn in staat om op basis van deze bankafschriften haarscherp te analyseren hoe de onderneming ervoor staat: omzet, kosten, winst, de debiteurentermijn; alles wordt inzichtelijk. En op basis van dit inzicht verstrekt deze financier een financiering van één tot anderhalve maand omzet, met de debiteurenportefeuille als onderpand. Zo krijgt een onderneming ook zonder jaarcijfers toch een groter werkkapitaal.”