Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat is de impact van inflatie op jouw bedrijfsfinanciering en wat kun je daaraan doen?

In een wereld waarin de economische ontwikkelingen zich snel opvolgen, is het als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf van groot belang om alert te blijven wat betekent dit voor jou? Inflatie kan bijvoorbeeld een aanzienlijke impact hebben op zowel je dagelijkse bedrijfsvoering als op je planning voor de lange termijn. Zo kun je slimme en duurzame financiële beslissingen nemen als je weet wat inflatie betekent voor jouw bedrijfsfinancieringen. In dit artikel leggen we uit wat inflatie is en hoe je jouw bedrijf kunt voorbereiden op de gevolgen ervan.

Wat is inflatie?

Inflatie is het proces waarbij de prijs van goederen en diensten stijgt waardoor de koopkracht  van geld daalt. Inflatie wordt meestal uitgedrukt als een percentage dat aangeeft hoe snel prijzen stijgen over een bepaalde periode. In Nederland hebben we de afgelopen 20 jaar uiteenlopende inflatiecijfers gezien; perioden van relatief lage inflatie, maar ook tijden waarin de inflatie behoorlijk steeg.

Wat is de impact van inflatie op je bedrijfsfinanciering?

Inflatie heeft direct invloed op de kosten van geleend geld, vooral bij leningen met een variabele rente. Als de inflatie stijgt, stijgt de rente vaak mee. Dit betekent dat de maandelijkse rentelast op je lening toeneemt waardoor je maandlasten stijgen. Als ondernemer met schulden kan dit voor behoorlijk veel extra financiële druk zorgen.

Wat is de impact van inflatie op je bedrijfskosten?

Naast de impact van inflatie op je financieringskosten, raakt inflatie ook de operationele kant van je bedrijf. Als er sprake is van inflatie, kunnen de kosten van grondstoffen, productie, en arbeid stijgen, wat leidt tot hogere totale bedrijfskosten. Voor iedere mkb-ondernemer is het van groot belang om je tijdig voor te bereiden op deze kostenstijgingen en waar mogelijk maatregelen te nemen die kosten besparen.

Gelukkig kun je er zelf van alles aan doen om de impact van inflatie op je bedrijfsfinanciering en je operationele kosten zoveel mogelijk te beperken zoals:

  • Kiezen voor een vaste rente op je lening(en)
  • Variatie aan te brengen in je leveranciers
  • Investeren in efficiëntieverbeteringen

    Daarnaast is het belangrijk om flexibel te blijven en je bedrijfsvoering waar mogelijk aan te  passen als de veranderende economie daarom vraagt.

Ga tijdig in overleg met je onafhankelijk financieel adviseur

Als er sprake is van inflatie is het slim om als ondernemer proactief te zijn en je huidige financieringen kritisch onder de loep te nemen. Want ook daar kun je mogelijk geld op besparen. Onze adviseurs kunnen je hier zeker bij helpen om:

1. De rente van je lening(en) te verlengen

Bij inflatie is het zeer waarschijnlijk dat de rentetarieven stijgen. Als je op zo’n moment de rente van je huidige financiering(en) verlengt tegen de huidige rentestand, voorkom je daarmee hogere maandlasten in de toekomst. Onze adviseurs berekenen graag of dit voor jou financieel voordeel oplevert en wat daarbij dan de beste oplossing is.

2. De rente van je lening(en) vastzetten

Heb je momenteel een lening met een variabele rente? Kies er dan voor om de rente vast te zetten. Dat geeft zekerheid. Zo weet je precies welke rente je over de looptijd van de financiering betaalt, ongeacht de economische ontwikkelingen.
Bij inflatie beschermt een vaste rente je tegen stijgende financieringskosten.

Meer weten? Onze adviseurs kijken graag samen met jou of dit in jouw situatie een verstandige keuze is en zo ja, welke rentevasteperiode daarbij het meest geschikt is.

3. Een andere financieringsvorm te kiezen

Zogezegd kun je er dus voor kiezen om de rente van je leningen te verlengen of vast te zetten. Daarnaast is het ook zinvol om te kijken of een andere financieringsvorm helpt om je maandlasten te verlagen. Er zijn heel veel verschillende soorten financieringsvormen mogelijk, waarvan er misschien een is die beter past bij jouw huidige situatie. Onze adviseurs kennen alle specifieke voorwaarden en helpen je graag uit te zoeken wat de best passende oplossing is voor jouw situatie.

Tot slot

Inflatie ligt altijd op de loer in een tijd waarin de economische ontwikkelingen zich snel opvolgen. Als je weet wat inflatie is en wat de impact van inflatie is op jouw bedrijfsfinancieringen ben je goed voorbereid om de gevolgen voor jouw bedrijf te beperken.

Neem contact op met onze adviseurs voor een onafhankelijk advies over de beste strategie voor jouw bedrijf. Zo houd je zelf de regie over de impact van inflatie op jouw bedrijfsfinancieringen en ben je optimaal voorbereid op de toekomst.