Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tijdelijke huurcontracten grotendeels afgeschaft?

In november heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet vaste huurcontracten die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt. Vanaf dat moment worden op een paar uitzonderingen na tijdelijke huurcontracten afgeschaft. Wat dit voor jou als vastgoedbelegger betekent, leggen we je graag verder uit.
Huurcontracten

Al sinds 2015 is het toegestaan om met je huurder een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. Zo’n huurovereenkomst eindigt automatisch op de afgesproken datum. Om de positie van huurders te verbeteren, is er een wetsvoorstel goedgekeurd om uitsluitend vaste huurcontracten af te sluiten. De ingangsdatum waarop de wet in werking treedt, is waarschijnlijk 1 juli van dit jaar. In de komende maanden wordt namelijk gewerkt aan aanvullende wetgeving om bij uitzonderingen voor specifieke doelgroepen een tijdelijk huurcontract wel mogelijk te maken.

Uitzonderingen

Hoewel de wet straks voorschrijft dat tijdelijke huur niet meer mogelijk is, zijn er uitzonderingen waarop dat wel kan. Zo worden er naar verwachting drie categorieën huurders genoemd die straks wel een tijdelijke huurovereenkomst kunnen afsluiten:

  1. Huurders uit het buitenland die voor hun werk of studie naar Nederland komen en een woning zoeken
  2. Huurders die nu hun woning moeten verlaten vanwege renovatie of sloop gevolgd door nieuwbouw en tijdelijk andere woonruimte zoeken
  3. Huurders die vanuit maatschappelijke opvang of die in sociale nood zitten en een urgente behoefte hebben aan woonruimte.
Huurcontracten

Doelgroepencontracten

Behalve de bovengenoemde uitzonderingen blijft het ook mogelijk om met huurders die tot een bepaalde doelgroep behoren een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten. Deze optie blijft mogelijk voor onder andere gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen. Wanneer de huurder niet meer tot de desbetreffende doelgroep behoort, vervalt het tijdelijke huurcontract.

Tussenhuur

Een derde uitzondering geldt voor de situatie waarin de woning tijdelijk niet wordt bewoond door vakantie, werk of studie. In deze situaties kan de woning opnieuw worden verhuurd. De mogelijkheden voor deze zogenaamde tussenhuur worden in de aanvullende wetgeving uitgebreid.

Meer weten over wat deze wetswijziging voor jouw vastgoedbelegging betekent? Maak een afspraak met een van onze adviseurs en we helpen je verder.