Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tweedeling in ondernemersland

We realiseren ons allemaal dat het bijzondere tijden zijn. Maar zijn we ons er ook bewust van dat er sprake is van een tweedeling in ondernemersland? Aan de ene kant zijn er ondernemingen die enorm profiteren van de economische groei. Aan de andere kant kampt een groep ondernemers met een forse belastingschuld die ze hebben opgebouwd als gevolg van de coronapandemie.

Bijna 4% groei in 2021

In de augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt uitgegaan dat de economie dit jaar groeit met bijna 4% en wordt een verwachting uitgesproken van 3% groei in 2022. De aanwezigheid en de invloed van het coronavirus blijft een factor van betekenis. Dat neemt niet weg dat bepaalde ondernemingen tegen de klippen op groeien met alle gevolgen van dien zoals de impact op de beheersing van de cashflow van de onderneming.

Belastingschuld 18,3 miljard euro

Ruim 10 procent van de ondernemers heeft door de coronapandemie een belastingschuld opgebouwd en heeft gebruik gemaakt van de belastinguitstelregeling. Deze schuld is opgelopen tot 18,3 miljard euro. Vanaf 1 oktober 2022 moet de belastingschuld in 5 jaar tijd zijn afgelost, wat een druk legt op de beschikbare liquiditeit van de onderneming.

Behoefte aan werkkapitaal?

Welke mogelijkheden heb je als ondernemer als je behoefte hebt aan werkkapitaal? Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Je huisbank is vaak de eerste keuze om je licht te doen laten schijnen. Maar wat als de (huis)bank niet thuis geeft? Dan kun je denken aan het voorfinancieren van je debiteuren of het leasen van je bedrijfsmiddelen. Ook zijn er geldverstrekkers op de markt die met alternatieve financieringsoplossingen kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan een cashflowfinanciering of financiering op basis van je orders, inkopen of verkopen.

Welke financieringsoplossing je ook nodig hebt: ik regel het voor je.

De slagingskans neemt zienderogen toe als je goed voorbereid en met een financiële onderbouwing de financieringsaanvraag bij de juiste partijen voorlegt. Je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. Ik help je er graag bij als Erkend Financieringsadviseur MKB.

Financieringsgilde Nederveluwe
Tom Baerends
Bergweg 88
3904 HR Veenendaal
T: (06) 30 26 21 26
E: tbaerends@financieringsgilde.nl
I: www.financieringsgilde.nl