Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Werkkapitaal berekenen

De omvang van het werkkapitaal geeft inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf. Daarom is het slim om regelmatig het werkkapitaal te berekenen. Is er een tekort aan kapitaal? Dan moet er actie worden ondernomen door bijvoorbeeld de lasten te verlagen of de inkomsten te verhogen. Want met te weinig werkkapitaal kun je je facturen niet meer betalen of onverwachte tegenslagen tijdig opvangen.

De berekening van het werkkapitaal geeft geldverstrekkers ook een indicatie van de gezondheid van een bedrijf. Als de berekening positief uitvalt, is een geldverstrekker sneller geneigd een lening te verstrekken omdat de kans klein is dat het bedrijf in geldproblemen komt. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Valt de berekening van het kapitaal negatief uit, dan is het risico groot dat het bedrijf in financiële problemen komt. Een geldverstrekker heeft dan waarschijnlijk meer moeite om het bedrijf een lening te verstrekken.

Veel ondernemers willen hun kapitaal vergelijken met dat van andere bedrijven. Het is echter niet duidelijk aan te geven wat een gezond werkkapitaal is. Dat verschilt sterkt per bedrijf en per branche. Focus je daarom op je eigen kapitaal en de financiële gezondheid van jouw bedrijf. 

Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal is een berekening waarmee je kunt aantonen wat het vermogen van je bedrijf is om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen met liquide middelen. Die berekening is belangrijk voor het management, de verkopers en voor de algemene schuldeisers omdat de waarde ervan aangeeft in hoeverre het bedrijf efficiënt omgaat met zijn activa.

Je berekent het netto werkkapitaal als volgt:
Bruto werkkapitaal – kortlopende vorderingen = netto werkkapitaal

Een positief netto werkkapitaal is belangrijk voor een gezond bedrijf. Daarmee kan het bedrijf immers dagelijks aan zijn verplichtingen voldoen maar de omvang van het netto werkkapitaal kan dus ook negatief of nul zijn.

  • Bereken je werkkapitaal

Bruto werkkapitaal

Het bruto werkkapitaal is de totale omvang van de vlottende activa, dus de voorraden, debiteuren en liquide middelen. Ook de omvang van het bruto werkkapitaal zegt veel over de financiële gezondheid van een bedrijf. Om als ondernemer aan je dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen, heb je immers kapitaal nodig; geld om salaris uit te keren, leveranciers te betalen, onderhoud uit te voeren, facturen te betalen en je voorraad aan te vullen.

Werkkapitaalbehoefte

Voldoende kapitaal hebben, is van groot belang om je bedrijf soepel te laten verlopen. Om je werkkapitaal te managen, is een goed beheer van je debiteuren, voorraden en crediteuren nodig. De berekening van het werkkapitaal geeft je daarover veel informatie. Je weet immers direct hoeveel financiële ruimte je hebt. Heb je geen financiële ruimte? Dan heb je duidelijk een werkkapitaalbehoefte. Een financiering geeft je in dat geval net wat extra lucht.

Werkkapitaalratio

De omvang van het werkkapitaal zegt veel over de liquiditeitspositie van een bedrijf. Ook het werkkapitaalratio, de verhouding tussen de omvang van het kapitaal en het totale vermogen van het bedrijf, is een duidelijke indicatie van de financiële positie van een bedrijf. Een ideaal werkkapitaalratio is er niet. Het ene bedrijf heeft meer kapitaal nodig dan het andere. Als richtlijn geldt dat een werkkapitaalratio tussen 1,5 en 2 ideaal is.