Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wetsvoorstel excessief lenen 2023: wat betekent dit eigenlijk?

Met ingang van 1 januari 2023 treedt de wet excessief lenen in werking om te voorkomen dat houders van een aanmerkelijk belang excessief lenen bij hun eigen vennootschap. Door geld te lenen van de eigen vennootschap was het voor aanmerkelijkbelanghouders mogelijk om de belastingheffing over dit bedrag lange tijd uit te stellen. Daar komt dus per 2023 een einde aan. Wat dat precies inhoudt, lees je in dit artikel.

Excessief lenen

Huidige situatie lenen bij eigen vennootschap

Voordat we je vertellen wat het wetsvoorstel excessief lenen 2023 inhoudt, even terug naar de huidige situatie. Als je nu winst maakt met je bv en je laat dat geld op je rekening staan, dan betaal je daar geen dividendbelasting over. Wil je privé wat doen met dat geld, dan heb je nu twee opties:

  1. Je kunt dit geld officieel aan jezelf uitkeren en er dividendbelasting (2022: 26,9%) over betalen.
  2. Of je maakt het geld vanuit je bv over naar je privérekening en betaalt er geen belasting over. Dan heb je meer te besteden en heb je als privépersoon een schuld aan je bv. Maar de termijn waarop je die schuld aflost, staat niet vast. Dat kun je eindeloos uitstellen.

Wetsvoorstel excessief lenen 2023

En juist dat uitstellen van terugbetalen dient geen zakelijk doel en moet worden beperkt, vindt het kabinet. Daarom is ingestemd met het wetsvoorstel excessief lenen 2023 om excessief lenen bij de eigen vennootschap te ontmoedigen. Deze maatregel was in 2018 al aangekondigd, waarbij aanvankelijk de grens op 500.000 euro was gesteld. In het coalitieakkoord werd aangekondigd dat deze grens zou worden verhoogd naar 700.000 euro en daar is dus mee ingestemd.

In de nieuwe situatie word je als aanmerkelijkbelanghouder met je partner belast zodra je gezamenlijk een schuld hebt van meer dan 700.000 euro bij de eigen vennootschap. Deze maatregel heeft alleen gevolgen voor de belastingheffing in box 2. Daarnaast worden schulden die zijn aangegaan voor financiering van de eigen woning buiten beschouwing gelaten

Consequenties

Dus ben je houder van een aanmerkelijk belang en leen je privé maximaal 700.000 euro van je bv? Dan wijzigt er waarschijnlijk niets. Leen je meer en gebruik je dit niet voor de financiering van je eigen woning? Dan wordt het meerdere vanaf 2023 per jaareinde belast met 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is.

Een veelvoorkomende situatie die reden is om nu actie te ondernemen

Stel je hebt 1,5 miljoen euro op een spaarrekening in je bv staan en je leent dat aan jezelf in privé uit. Precies zoals hierboven onder het kopje Huidige situatie lenen bij eigen vennootschap wordt geschetst.

We zien dat veel ondernemers met dit geld een of meerdere beleggingspanden aankopen in box 3 en zo vermogen opbouwen. Met het wetsvoorstel in aantocht levert je dit straks wel degelijk een probleem op. Kom daarom nu al in actie door een externe financiering te regelen voor deze panden om daarmee de lening aan je bv af te lossen.

Zo komt dat geld in je bv weer op je spaarrekening te staan en is er voor de Belastingdienst geen vuiltje meer aan de lucht. En als je dat geld in je bv dan toch op een spaarrekening hebt staan, kun je er net zo goed nog een vastgoedportefeuille mee opbouwen, toch? Dan doe je in je bv hetzelfde als in privé. Of leen het met een directe lening uit aan andere ondernemers, bijvoorbeeld via het investeringsplatform United Growth.

Er zijn diverse geldverstrekkers beschikbaar om dit mogelijk te maken die onderling verschillen in hun mogelijkheden en voorwaarden. Vraag onze specialisten naar jouw mogelijkheden. Wil je weten wat dit betekent voor jouw situatie? Met onze scan excessief lenen heb je direct meer duidelijkheid.