Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zakelijk geld lenen aan je eigen bv?

Als jouw onderneming geld nodig heeft en bij de bank aanklopt voor een financiering, is het goed mogelijk dat de bank het gevraagde bedrag niet volledig wil verstrekken. In een dergelijke situatie ziet een directeur-grootaandeelhouder (dga) dan vaak geen andere oplossing dan zelf – dus vanuit zijn privé-vermogen – geld te lenen aan zijn bv, al dan niet op voorstel van de bank. Maar let op: áls je dit doet, moet je dit zeer zorgvuldig aanpakken. En nog veel beter is het om samen met een adviseur naar alternatieven te zoeken. Want vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Zakelijk lenen vanuit privévermogen is niet zonder risico

Het kan logisch lijken om – mits je voldoende privévermogen hebt – geld te lenen aan je bv als de bank een lagere financiering wil verstrekken dan jouw onderneming nodig heeft. Maar pas op, want hieraan zitten nogal wat haken en ogen. Ondernemen brengt immers altijd een bepaalde mate van risico met zich mee, dus je moet er rekening mee houden dat jouw bv in het slechtste geval niet in staat is om de lening terug te betalen. En als je de vordering op je bv dan fiscaal wilt afwaarderen (in je aangifte inkomstenbelasting, in box 1), mag dit alleen als er in fiscale zin sprake is van een zakelijke lening.

Veel rechtszaken tussen belastingdienst en DGA’s

In de fiscale praktijk zijn er wekelijks rechtszaken tussen de Belastingdienst en DGA’s over de vraag of een zakelijke lening vanuit het privévermogen van de DGA aan zijn bv wel zakelijk is. Hierbij is de centrale vraag: “Zou een onafhankelijke derde deze lening tegen dezelfde voorwaarden hebben verstrekt?” Is het antwoord op die vraag “nee”, dan zal de rechter oordelen dat de lening onzakelijk is. Zo zou een onafhankelijke derde nooit een zakelijke lening verstrekken tegen een zeer laag rentepercentage, of zonder de lenende partij zekerheden (bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht) te laten stellen.

Zorg voor een zakelijke lening

Concreet betekent dit dat je ervoor moet zorgen dat een lening tussen jou als DGA en je bv zakelijk is. Hiervoor moet je in elk geval het volgende doen:

  • Leg de voorwaarden voor de lening vast in een schriftelijke overeenkomst.
  • Spreek een zakelijke rente af. En let op: als de bank wil dat je de lening ‘achterstelt’ ten opzichte van de lening van de bank, moet de rentevergoeding hoger zijn dan zonder achterstelling.
  • Stel een aflossingsschema op.
  • Zorg ervoor dat de bv (als lenende partij) voldoende zekerheden stelt ten opzichte van jou als DGA (de uitlenende partij).

Nog beter: Eerst alternatieven zoeken

Zoals je ziet, zitten er nogal wat haken en ogen aan een lening tussen jou als DGA en je bv. Véél beter is het dan ook om eerst zorgvuldig na te gaan of er geen alternatieven zijn. Want vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt nu er de afgelopen jaren diverse nieuwe aanbieders beschikbaar zijn gekomen op de markt.