Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Heb jij je zekerheden al opgeschud?

Verpanding van de activa, privé aansprakelijk via een borgtocht, hypotheek op het woonhuis… Banken vragen bij verstrekking van een financiering allerlei zekerheden. En gelijk hebben ze: zij geven jou een lening in ruil voor een laag tarief. Daar mag wat tegenover staan. Maar wees er zelf wel alert op dat je die zekerheden niet langer afgeeft dan strikt noodzakelijk, want dat kan nadelig voor je uitpakken.

Als ondernemer is de kans groot dat je een financiering afsluit. Niks mis mee, met dat geld kun jij je doel nastreven: de productie verhogen, een machine aankopen of de aanschaf van een eigen bedrijfspand. Maar wat kun jij de bank bieden om daar tegenover te stellen? Dat de bank om zekerheden vraagt als onderpand voor het geval het mis gaat met je bedrijf, is heel legitiem.

Zekerheden opschudden

Scheve verhouding

Maar naarmate je bedrijf groeit en je een deel van je financiering aflost, wordt het risico voor de bank kleiner terwijl die zekerheden nog steeds gekoppeld zijn aan jouw financiering. ‘Onnodig’, zegt Edwin Struik, adviseur bij Financieringsgilde Haaglanden. ‘Je zekerheden zijn als een kussen dat je regelmatig moet opschudden; daarna is het een stuk prettiger. Laat je alles staan zoals je het ooit afsloot, dan is de verhouding scheef. Als jouw bedrijfsresultaten beter worden en je hebt misschien al een deel van je financiering afgelost, wordt je risicoprofiel voor de bank een stuk lager. Daarmee kom je mogelijk in aanmerking voor een lager rentetarief en een (gedeeltelijke) vrijgave van de afgegeven zekerheden. Dat geeft je ook weer meer ruimte voor het aangaan van een nieuwe financiering voor verdere groei.’

Eigen initiatief

Af en toe je adviseur vragen opnieuw naar je financiering te kijken, loont absoluut, stelt Edwin. ‘Ook als je niet van plan bent je financiering op te hogen of aan te passen, is het slim te laten checken of er wat van de zekerheden af kan zodat alles weer in balans is en je wellicht in een lager rentetarief valt. Maar let op: die check moet je zelf in gang zetten. Dat doet de bank niet voor jou.’

Praktijkvoorbeeld

Edwin maakte onlangs zo’n situatie mee in de praktijk. Een ondernemer die de laatste jaren hard groeide met zijn bedrijf vroeg hem om een verhoging van de kredietlimiet op zijn rekeningcourant. ‘Ik kwam erachter dat er veel zekerheden op zijn bestaande financiering zaten. De activa waren verpand, zowel zijn voorraden, debiteuren als zijn inventaris. Daarnaast was er een borgtocht afgegeven door privé, daarmee was hij dus persoonlijk aansprakelijk voor de zakelijke schuld. En verder was er ook nog een hypotheek op zijn woonhuis gevestigd. Je huis inzetten als onderpand voor je zakelijke financiering is altijd een heikel punt. Dat wil je niet of in ieder geval niet langer dan nodig’, ervaart Edwin.

In overleg met de bank heeft Edwin het krediet verhoogd, precies zoals de klant wenste. ‘Daarnaast hebben we een aanzienlijk lagere rente afgesproken voor zijn rekeningcourantkrediet; de rente werd zelfs gehalveerd omdat het risico voor de bank veel kleiner was geworden. En verder hebben we de borgtocht in privé flink verlaagd en de hypotheek op zijn woonhuis is helemaal verwijderd. Mijn klant was echt superblij met dit resultaat: hij heeft meer kredietruimte tegen een fors lagere rente en de afgegeven zekerheden zijn een stuk minder ’, vat Edwin samen.

Heb jij je zekerheden al opgeschud? Laat het checken door een adviseur bij jou in de buurt. Neem vrijblijvend contact met ons op.