fbpx

DSCR

Als u voor uw onderneming behoefte heeft aan een zakelijke lening en hiervoor aanklopt bij een bank of een andere potentiële geldverstrekker, zal de bank – of andere financier – uw verzoek kritisch beoordelen. Eén van de belangrijkste cijfers waarnaar de bank zal kijken, is de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Maar wat is dat nu precies?

Een belangrijk kengetal

De DSCR is een zogeheten ‘kengetal’; een verhoudingscijfer dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen. De DSCR geeft aan wat de verhouding is tussen enerzijds de betalingscapaciteit van uw onderneming en anderzijds de financiële verplichtingen. Of in gewoon Nederlands: heeft uw bedrijf genoeg cash om aan de financiële verplichtingen (‘Debt Service’) ten opzichte van de schuldeisers te voldoen? Hierbij staat ‘Coverage Ratio’ voor ‘dekkingsgraad’: de mate waarin de financiële verplichtingen worden ‘gedekt’ door financiële middelen (geld).

Vrije geldstroom

De financiële middelen die u heeft om aan de financiële verplichtingen te voldoen, worden aangeduid met de ‘vrije geldstroom’.

De vrije geldstroom blijkt ook uit het kasstroomoverzicht. Daarom is dit voor een bank of andere financier een zeer belangrijk document.

Financiële verplichtingen

Met betrekking tot de financiële verplichtingen gaat het om het totale bedrag dat u moet betalen aan de schuldeisers.

Dit bedrag is als volgt te berekenen: Financiële verplichtingen = rente + aflossing

Het gaat hierbij om de verplichtingen ten opzichte van álle schuldeisers: banken, maar ook crediteuren. En vaak worden de verplichtingen jegens leasemaatschappijen en verhuurders ook meegerekend.

Minimale eis

Stel nu dat een onderneming een vrije geldstroom heeft van € 1 miljoen en dat zij € 100.000 rente moet betalen en € 900.000 aflossing. Dan zijn de totale financiële verplichtingen ook € 1 miljoen.

De DSCR is dan: vrije geldstroom / financiële verplichtingen = € 1 miljoen / € 1 miljoen = 1

In dit voorbeeld is de vrije geldstroom precies voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Theoretisch moet de DSCR minimaal 1 zijn, maar voor veel banken en andere schuldeisers is dit niet voldoende. Zij willen meer zekerheid en vragen een DSCR van bijvoorbeeld minimaal 1,2 of 1,3. Concreet betekent dit dat de vrije geldstroom 20% of 30% hoger moet zijn dan de financiële verplichtingen.

Aandacht voor de geldstromen

De eis van banken en andere schuldeisers dat u genoeg cash moet hebben om de rente en aflossingen te kunnen betalen, is uiteraard een logische. En voor u is deze eis een goede aanleiding om eens kritisch naar de kasstromen te kijken. Komt er wel genoeg geld binnen om uw schuldeisers te kunnen betalen? Het kasstroomoverzicht geeft hierin inzicht. Blijkt hieruit dat er te weinig geld binnenkomt, dan zult u hierop actie moeten ondernemen.

Bereken uw maandlasten

Bereken online vrijblijvend de maandlasten van uw financiering en weet zo direct wat mogelijk is voor uw bedrijf.