fbpx

Een gezond bedrijf begint bij de balans

Als u voor uw onderneming een nieuwe financiering nodig heeft, zal de bank of een andere potentiële financier onder meer kijken naar de financieringsstructuur van uw onderneming. Dit is de manier waarop uw bedrijf is gefinancierd, waarbij allereerst onderscheid wordt gemaakt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. En waarna het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Een veelgebruikte maatstaf om de financieringsstructuur te beoordelen, is de Gouden Balansregel.

Een gezonde financieringsstructuur

Het is voor een kapitaalverstrekker erg belangrijk dat de financieringsstructuur van uw onderneming gezond is. Want als dit niet het geval is, loopt de kapitaalverstrekker relatief veel risico dat u niet aan uw rente- of aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast is het uiteraard ook voor uw bedrijf zelf van belang dat de financieringsstructuur gezond is. Daarom is het van belang om – eventueel samen met uw adviseur – regelmatig naar de financieringsstructuur te kijken, ook als er momenteel niet direct behoefte is aan extra kapitaal.

Vaste activa financieren met langlopend vermogen

Zoals gezegd, wordt bij het beoordelen van de financieringsstructuur vaak de Gouden Balansregel gebruikt. Deze regel stelt dat de looptijd van de bezittingen op de balans grotendeels gelijk moet zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Grofweg betekent dit dat vaste activa (dit zijn de bezittingen die uw onderneming voor langer dan 1 jaar aanhoudt) met langlopend vermogen moet worden gefinancierd. Hierbij wordt het langlopend vermogen gevormd door het eigen vermogen, de voorzieningen en het lang vreemd vermogen.

Vlottende activa financieren met kort vreemd vermogen

Uit de Gouden Balansregel volgt ook dat u de vlottende activa (dit zijn de bezittingen die uw onderneming korter dan 1 jaar aanhoudt) kunt financieren met kort vreemd vermogen. Maar hierbij moet wel direct een kanttekening worden geplaatst: de voorraden die steeds aanwezig zijn én het debiteurensaldo dat voortdurend aanwezig is, moet u ook met langlopend vermogen financieren.

De Gouden Balansregel-ratio

U kunt de financieringsstructuur van uw onderneming toetsen aan de Gouden Balansregel door de Gouden Balansregel-ratio gebruiken:

Vaste activa / (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen)

Over het algemeen wordt de financieringsstructuur als gezond beschouwd als de uitkomst van deze ratio tussen de 0,5 en 0,8 ligt.

Ga zo nodig aan de slag met uw financieringsstructuur

Blijkt uit de Gouden Balansregel-ratio dat de financieringsstructuur van uw onderneming niet gezond is, ga hier dan zo snel mogelijk mee aan de slag. In de eerste plaats omdat het riskant is om de vaste activa deels met kortlopend vermogen te financieren en in de tweede plaats omdat kort vreemd vermogen normaliter duurder is dan langlopend vermogen. Doe dit samen met uw adviseur, want hij kan u adviseren over de mogelijkheden die u heeft om langlopend vermogen aan te trekken.

Advies nodig?

Laat uw telefoonnummer achter zodat één van onze financieel adviseurs uw vraag persoonlijk kan beantwoorden.