fbpx

Er is een grote financieringsbehoefte bij MKB-ondernemers en de keuze in alternatieve financiers is fors. Daarom werkt Financieringsgilde met verschillende geselecteerde financiers samen om elke onderneming van een passende financiering te voorzien. In dit artikel lichten we factoring van Voldaan verder toe.

Eerder schreven we al hoe factoring in zijn werk gaat, dit artikel vind je hier. In dit artikel wordt gekeken welke verschillende factoring oplossingen er zijn om het MKB verder te helpen. In het artikel gaan we specifiek in op de oplossingen van Voldaan.

Werkwijze
Voldaan koopt facturen van ondernemers en zorgt ervoor dat het geld dezelfde werkdag op de rekening staat. Hierdoor beschikt de ondernemer over voldoende werkkapitaal én kan deze zich focussen op dingen die echt belangrijk zijn; ondernemen. Door een nauwe samenwerking kunnen adviseurs van Financieringsgilde snel schakelen, zodat de ondernemer nooit lang hoeft te wachten. Het proces ziet er als volgt uit:

Stap 1) De klant heeft een gesprek met één van de adviseurs van Financieringsgilde. Hierin komt naar voren welke behoefte de ondernemer heeft. De adviseur zoekt daarbij de meest passende oplossing en constateert dat factoring de behoefte vervult

Stap 2) De adviseur uploadt namens de klant de benodigde documentatie om de aanvraag in te dienen.

Stap 3) De aanvraag wordt beoordeeld door Voldaan en binnen 24 uur wordt er een overeenkomst aangeboden.

Stap 4) De klant kan vanaf nu zijn facturen via Voldaan laten lopen. Is de factuur vóór 14:00 uur ingestuurd, dan wordt deze dezelfde dag nog betaald.

De ondernemer heeft te alle tijde hetzelfde aanspreekpunt, de adviseur van Financieringsgilde. Voldaan opereert volledig op de achtergrond.

Ervaring
In een groeiende markt met veel aanbieders van een alternatieve financiering is het goed dat deskundige adviseurs van Financieringsgilde de markt kennen. Zij weten uit te leggen hoe de producten, van onder andere Voldaan, werken. In een markt waar de ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, slagen zij er telkens in om een passende financiering rond te krijgen. Een groot deel van de MKB-ondernemers kan niet terecht voor een financiering bij de bank. Daarom is het belangrijk dat partijen zoals Voldaan geen jaarcijfers of garantstellingen vragen en op die manier de doelgroep wél kunnen helpen.

Praktijkvoorbeeld
Onlangs kreeg Financieringsgilde een aanvraag binnen van een onderneming die meerdere grote orders moest voorfinancieren. De ondernemer was op zoek naar flexibiliteit en de adviseur van Financieringsgilde heeft dit bij Voldaan gevonden. Als de klant een grote order moet financieren, kan hij gebruik maken van factoring. Heeft hij de financiering even niet nodig, maakt hij ook geen kosten. Wel zo eerlijk!