fbpx

In de meeste ondernemingen komt een belangrijke investering niet als een verrassing: zulke investeringen zijn het gevolg van strategische beslissingen die u als ondernemer in een eerder stadium heeft genomen. Wat echter nog te vaak gebeurt, is dat een onderneming te laat begint met het regelen van de zakelijke lening die noodzakelijk is om de investeringen te kunnen doen. En dat betekent vaak dat een investering vertraging oploopt of nog erger: dat men op het laatste moment de financiering niet rond krijgt en de investering moet afblazen.

Al tijdens de besluitvorming naar financiering kijken

Er is eigenlijk maar één goed moment om aan de slag te gaan met de financiering van geplande investeringen, namelijk al in de besluitvormingsfase. Het is immers zinloos om besluiten te nemen over investeringen als u niet eens weet of het wel gaat lukken om de zakelijke lening rond te krijgen. Daarom adviseren wij u een aantal actiepunten zo vroeg mogelijk op de agenda zetten, zoals:

  • het inventariseren van de financieringsbehoefte, zodat u weet hoeveel extra vermogen u moet aantrekken om de investering(en) te kunnen doen;
  • het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  • het laten beoordelen van de financieringsstructuur van uw onderneming.

Laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

Naast dat u in een vroeg stadium de financieringsbehoefte moet inventariseren, is het zaak om ook zo snel mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan eenvoudig doordat een onafhankelijke partij onderzoekt of uw investeringsplan wel haalbaar is. Hierbij kijkt men onder andere naar de onderneming zelf, naar de directie en naar de financiën, maar ook vindt marktonderzoek plaats. Dit om vast te stellen of u de verwachte inkomende kasstromen niet te rooskleurig heeft ingeschat. Leidt het haalbaarheidsonderzoek tot een positief financieringsadvies, dan vergroot dit de kans op een zakelijke lening aanzienlijk.

Beoordeel de financieringsstructuur met de Gouden Balansregel

Verder is het belangrijk om kritisch te kijken naar de manier waarop uw onderneming is gefinancierd. Dit wordt ook wel de financieringsstructuur genoemd en hierbij wordt onderscheid gemaakt in eigen vermogen en vreemd vermogen. Om te beoordelen of uw financieringsstructuur gezond is, kunt u gebruikmaken  van de Gouden Balansregel, die zegt dat u vaste activa (machines, auto’s, gebouwen) moet financieren met langlopend vermogen (= eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen). De vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) kunnen met kort vreemd vermogen worden gefinancierd, met uitzondering van het debiteurensaldo dat voortdurend aanwezig is én de voorraden die steeds aanwezig zijn. Er zijn inmiddels veel nieuwe aanbieders van alle vormen van zakelijk lenen, waardoor de juiste financieringsstructuur ook weer op diverse manieren kan worden ingevuld. Meer hierover vindt u in onze andere blogs, zoals over groeifinanciering.

Ga op tijd aan de slag met de financieringsstructuur

In een volgende blog zullen we de Gouden Balansregel uitvoerig behandelen, maar onthoud alvast dat een potentiële financier aan de hand van deze ‘regel’ zal toetsen of uw onderneming financieel gezond is. En blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal het veel moeilijker worden om een financiering te krijgen. Daarom moet u zelf vroegtijdig laten toetsen of de financieringsstructuur van uw onderneming gezond is, zodat u hiermee op tijd aan de slag kunt.

Kom dus nu al in actie

Kortom: wilt u in de (nabije) toekomst investeren, ga dan nú al aan de slag met de financiering. Begin met het inventariseren van de financieringsbehoefte, laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en laat uw financieringsstructuur van uw onderneming beoordelen. Wilt u weten wat uw toekomstige kosten zijn van een zakelijke lening? Bereken de maandlasten van een zakelijke lening. 

Tijdswinst

Advies nodig?

Laat uw telefoonnummer achter zodat één van onze financieel adviseurs uw vraag persoonlijk kan beantwoorden.