fbpx

Je factuur binnen 24 uur betaald krijgen lijkt voor veel ondernemers te mooi om waard te zijn. Toch is dit mogelijk door je factuur over te laten nemen door een factormaatschappij. Deze snelle manier om liquiditeiten vrij te spelen zorgt er voor dat ondernemers sneller kunnen groeien en investeren. Al met al dus een interessante financieringsvorm die aandacht verdiend. In dit blog zal ik dieper ingaan op het fenomeen factoring en uitleggen wanneer dit geschikt is voor jou als ondernemer. Positieve ontwikkeling van de afgelopen periode is de opkomst van de zogenaamde ‘stille factoring’ waarmee een belangrijke belemmering van factoring voor veel ondernemers wegvalt.

Wat is factoring?

Factoring is een brede term voor het voorfinancieren van debiteuren. Als ondernemer heb je een product of dienst geleverd, alleen duurt het enige tijd voordat je het geld ontvangt. Om de periode waarin je wacht op de betaling, kan de factuur gefinancierd worden.

In grote lijnen zijn er twee soorten factoring. In de eerste variant, die traditionele factoring wordt genoemd, vindt er kredietverlening plaats met factuur als onderpand. In het tweede geval, ook wel American Factoring genoemd, wordt de vordering in zijn geheel overgenomen.

Traditionele factoring

Bij deze vorm blijf je als ondernemer verantwoordelijk voor het debiteurenrisico omdat de factuur enkel verpand is aan de factormaatschappij. Als jouw klant besluit niet te betalen is dit verlies voor jouw rekening. Bij deze vorm van factoring is het ook mogelijk dat de factormaatschappij aanvullend het gehele debiteurenbeheer voor je uit handen neemt.

American Factoring

Bij American factoring koopt de factormaatschappij jouw factuur van je over en gaat het risico van wanbetaling over naar de factormaatschappij. Hierbij zal de factormaatschappij veelal contact met de klant opnemen om de betaling af te stemmen. Deze vorm van factoring is dus direct zichtbaar voor jouw klanten. Ook is de factormaatschappij altijd zelf degenen die het debiteurenbeheer doet en ook zelf beslist over de eventuele inzet van incassobureaus wanneer dit nodig is.

Update januari 2019: Inmiddels kunnen diverse van de aanbieders waarmee wij werken ook een variant aanbieden, waarbij uw debiteur niet wordt geïnformeerd. Deze vorm noemen we daarom ook wel ‘stille factoring’

Voor en nadelen factoring?

Voordelen:

  • Betere cashflow door snellere betaling van facturen
  • Lager debiteurenrisico als factormaatschappij debiteur over neemt
  • Je kunt een groter deel van je debiteuren financieren als bij een bank.
  • Tijdswinst doordat het incassoproces en debiteurenbeheer kan worden overgenomen door factormaatschappij

Nadelen:

  • Hogere kosten dan langlopende bankfinanciering
  • Klanten kunnen soms schrikken van inschakelen derde partij. Dit nadeel is er natuurlijk niet bij de variant ‘stille factoring’

Voorwaarden voor factoring?

De voorwaarden voor factoring verschillen per factormaatschappij. Sommigen richten zich op enkele branches en vanaf bepaalde bedragen. Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden.

  • Jouw debiteur is voldoende kredietwaardig
  • Je werkt met B2B facturen
  • Er is een afgeronde prestatie (dus geen deelfacturen)
  • Betalingstermijn van minder dan 90 dagen.

Interessant voor jouw bedrijf?

Factoring is zeer interessant voor bedrijven die snel groeien en/of snel betaald willen worden. Dit kan voor uiteenlopende bedrijven in verschillende branches van toepassing zijn. Omdat er zeer veel factormaatschappijen actief zijn is het lastig om door de bomen het bos te zien. Bij Financieringsgilde hebben veel ervaring opgedaan met verschillende factormaatschappijen en weten we welke factormaatschappij bij jou past.

Weten wat factoring kost?

Weten welke factoring oplossing voor u het beste is en wat het kost?

Advies nodig?

Laat uw telefoonnummer achter zodat één van onze financieel adviseurs uw vraag persoonlijk kan beantwoorden.