fbpx
Bekijk hier

Jouw DSCR, de resultaten:

Vrije geldstroom:
Financiële verplichtingen*
Berekende DSCR

Jouw score interpreteren

De hoogte van jouw DSCR zegt niet alles over jouw financiële mogelijkheden. Onze adviseur kijkt graag met jou naar het complete plaatje van jouw bedrijf en jouw ambities. En maakt samen met jou een plan om je ambities waar te maken.

DSCR lager dan 1

Dit betekent dat je niet in staat bent om je schulden volledig te betalen. Een DSCR van 0.97 betekent bijvoorbeeld dat je slechts 97% van je schuldverplichtingen kunt betalen. 

Wat is er mogelijk?

Bekijk samen met een adviseur de mogelijkheden om je (financierings)lasten te verlagen. Bijvoorbeeld door een financiering tegen betere voorwaarden over te sluiten (herfinancieren). Maak een afspraak.

DSCR is 1

Dit geeft aan dat 100% van het netto-inkomen van je bedrijf naar het betalen van je schulden gaat. In theorie kun je blijven bestaan. Maar het maakt je wel erg kwetsbaar voor verandering in je cashflow.

Wat is er mogelijk?

Een goede onderbouwing van je plan en je financiële situatie is een voorwaarde om een financiering te krijgen. Onze adviseurs weten precies waar verschillende geldverstrekkers naar kijken, we kijken graag met je mee. Maak een afspraak.

DSCR hoger dan 1

Wat is er mogelijk?

De formule voor DSCR

Stel nu dat een onderneming een vrije geldstroom heeft van € 1 miljoen en dat zij € 100.000 rente moet betalen en € 900.000 aflossing. Dan zijn de totale financiële verplichtingen ook € 1 miljoen.

De DSCR is dan: 

vrije geldstroom / financiële verplichtingen

=

€ 1 miljoen / € 1 miljoen = 1

In dit voorbeeld is de vrije geldstroom precies voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Theoretisch moet de DSCR minimaal 1 zijn, maar voor veel banken en andere schuldeisers is dit niet voldoende. Zij willen meer zekerheid en vragen een DSCR van bijvoorbeeld minimaal 1,2 of 1,3. Concreet betekent dit dat de vrije geldstroom 20% of 30% hoger moet zijn dan de financiële verplichtingen.