Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

4 oplossingen voor verbeteren mkb-financiering

In de media staat de laatste weken veel over de knelpunten waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tegenaan lopen bij het verkrijgen van een financiering. In dit artikel doen we een oproep om 4 bestaande initiatieven te versterken, want dan ligt de oplossing binnen handbereik, aldus André Hendriksen.

De mogelijkheden voor een mkb-financiering verbeteren?

Versterk deze 4 bestaande oplossingen en schrap de financieringshub

In de media staat de laatste weken veel over de knelpunten waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tegenaan lopen bij het verkrijgen van een financiering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt hoe dit kan worden verbeterd. Het is opvallend dat politici hierbij zoeken naar generieke oplossingen en nieuwe initiatieven in plaats van bestaande mogelijkheden beter te benutten. In dit artikel doen we een oproep om 4 bestaande initiatieven te versterken, want dan ligt de oplossing binnen handbereik.

Aanleiding

Adviesbureau Oliver Wyman heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek gedaan naar de manier waarop een financiering voor het midden- en kleinbedrijf kan worden verbeterd. Daaruit blijkt onder andere dat mkb-ondernemers in Nederland vaker hun zoektocht naar een financiering afbreken dan ondernemers in het buitenland. Daarbij worden als reden genoemd: het complexe proces, de hoge kosten van de lening en de geringere kans op goedkeuring.

Brede aanpak

Als dit onderwerp ter sprake komt, wordt vaak gesproken over ‘het mkb’. Er is echter een belangrijk verschil tussen een microkrediet voor een kleine financiering en de hele grote groep ondernemers in het kleinbedrijf die een financiering aanvraagt om hun bedrijf te laten groeien. Dat verschil zorgt ervoor dat er niet één oplossing is om al die ondernemers te helpen, maar dat alleen een brede aanpak van dit probleem leidt tot het gewenste resultaat.

Als landelijke keten van onafhankelijk adviseurs bedrijfsfinancieringen adviseert Financieringsgilde jaarlijks duizenden mkb-ondernemers in heel Nederland. Op basis van onze ervaringen roepen wij de minister van Economische Zaken en Klimaat op om te stoppen met het marktverstorende plan voor een ‘financieringshub’ als vermeend wonderdoekje voor het probleem. Laten we in plaats daarvan bestaande organisaties en marktpartijen inzetten om vandaag al te starten met het verbeteren van de zakelijke financieringsmarkt.

1. Gebruik Qredits en crowdfunding voor micro-mkb

Voor het micro-mkb geldt dat de bedragen te klein zijn voor de bank om dit rendabel aan te bieden. Daarbij komt dat zekerheden meestal ontbreken en in veel gevallen gaat het om (zeer) jonge bedrijven. We kennen gelukkig al jaren Qredits als non-profit aanbieder van kleine kredieten voor deze doelgroep. Voor ondernemers die langer dan 12 maanden bestaan is crowdfunding ook vaak een oplossing. Financierders van crowdfunding laten al jaren zien een prima oplossing te bieden voor deze doelgroep. Benut dus deze mogelijkheid die al bestaat.

2. Zet garantieregeling in tot 1 miljoen

Voor het kleinbedrijf geldt vaak dat banken meer zekerheden willen dan dat er aanwezig zijn in het bedrijf. We kennen in Nederland gelukkig een goed werkend stelsel van garantiestellingen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wij pleiten daarom voor het uitbreiden van de bestaande garantieregelingen met een overheidsgarantie voor werkkapitaal- en overnamefinancieringen tot 1 miljoen via banken en non-bancaire aanbieders. Vergelijk het met een NHG-regeling voor het mkb en haal zo bij geldverstrekkers de kramp uit het beoordelingsproces.

3. Verlaag non-bancaire tarieven met extra funding

We zien dat alternatieve aanbieders aangewezen zijn op andere, duurdere funding dan de grootbanken. De overheid kan, bijvoorbeeld met haar groeifonds Invest NL, hier eenvoudig een oplossing voor bieden waardoor er meer betaalbare oplossingen beschikbaar zijn voor het mkb.

4. Los kennistekort op met vouchers

We zien dat (met name micro-)bedrijven in het mkb voortijdig afhaken bij het verkrijgen van een financiering, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Dat heeft onder andere te maken met een gebrek aan financiële kennis. Ze zijn daardoor aangewezen op advies. Vroeger zouden ze zich wenden tot hun bank, maar dat is vaak gesloten, aldus het FD.  Gelukkig blijkt uit de jaarlijkse financieringsmonitor dat deze adviesrol in de afgelopen jaren is overgenomen door onafhankelijke adviseurs zoals Financieringsgilde. Meer dan de helft van de ondernemers maakt hier inmiddels gebruik van.

Om het voor alle ondernemers, dus ook bij kleinere financieringen, mogelijk te maken kennis in te kopen, adviseert adviesbureau Oliver Wyman de minister om vouchers beschikbaar te maken in heel Nederland. In diverse provincies bestaan deze regelingen al en Financieringsgilde pleit al enkele jaren deze regelingen beschikbaar te stellen in heel Nederland. De praktische uitvoering is eenvoudig geregeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die vergelijkbare vouchers hanteert.

Maak zo een onafhankelijk adviesgesprek laagdrempelig zodat echt elke ondernemer in het mkb de mogelijkheid krijgt om een onafhankelijk en persoonlijk advies aan te vragen.

Handtekening Andre