Kapitaal vrijmaken met sale-and-lease-back

ondernemers mkb financiering

Ondernemers die extra kapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld om bepaalde investeringen te kunnen doen, kunnen uiteraard proberen om een financiering te krijgen bij banken of andere potentiële financiers. Maar vaak is het ook mogelijk om gebruik te maken van kapitaal dat al in de onderneming aanwezig is, in de vorm van bedrijfsmiddelen (gebouwen, machines, auto’s). Door deze bedrijfsmiddelen te verkopen aan een leasemaatschappij en ze vervolgens terug te leasen, maak je bestaand kapitaal vrij voor investeringen. Deze financieringsvorm wordt sale-and-lease-back genoemd.