Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kleinere bedrijven meer in trek op overnamemarkt

Ben je van plan je bedrijf binnenkort te verkopen? Of heb je juist interesse om een bedrijf over te nemen? Dan zijn de resultaten van de MKB Overname Monitor vast interessant voor jou. Lees in dit blog wat er in hoofdlijnen in de overnamemarkt speelt.

In 2022 werd de aankoop van een bedrijf steeds meer gekocht met eigen geld en steeds vaker door kleine bedrijven tot 10 fte personeel. Dat zijn twee conclusies uit de meest recente versie van de MKB Overname Monitor van www.bedrijventekoop.nl die zich richt op kopers, verkopers en adviseurs die actief zijn in de overnamemarkt in Nederland en daarbuiten. Het doel van de MKB Overname Monitor is om ondernemers te helpen een beter inzicht te geven in hun marktwaarde en groeipotentie.

Gevraagde en verkochte bedrijven

De interesse om kleine bedrijven over te nemen groeit. Daarbij gaat het om bedrijven die 1 tot 10 medewerkers fulltime in dienst hebben. Qua omzet schuift de interesse ook op, want in het afgelopen jaar is de animo gestegen voor bedrijven die meer omzet maken met minder medewerkers. Bedrijven die tot 500.000 euro omzet draaien, zijn minder aantrekkelijk geworden voor overname.

Financieringsmix

Kopers financierden hun overname steeds vaker met eigen geld, waar nodig aangevuld met een bankfinanciering en achtergestelde leningen. Bij de waardebepaling van de overname is voor adviseurs de cashflow leidend, terwijl ondernemers de waarde van het over te nemen bedrijf ook laten afhangen van winst en omzet. Dat beeld is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd.

Type kopers

Veruit de meeste overnames (61%) komen op rekening van strategische kopers. Het aandeel van Management Buy-In kandidaten is teruggezakt naar het niveau van 2020 en het aandeel van financiële partijen bij een overname is verder gedaald naar 3%. De instabiele kapitaalmarkt, met hoge inflatie en renteschommelingen als gevolg, kan daaraan ten grondslag liggen.  

Type kopers op de markt

  • MBI Kandidaat 36%
  • Strategisch 61%
  • Financiële partij 3%

Wat verder opvalt

Uit de monitor blijkt dat ondernemers meer kosten willen besparen. Na de overname meer personeel aannemen, komt nauwelijks voor. Dat kan uiteraard te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt. En verder is het grote deel transacties buiten de Nederlandse grenzen opvallend; 41% van de deals in 2022 vond buiten Nederlands grondgebied plaats. 

Uittredende ondernemers spelen steeds vaker nog een rol spelen na het afsluiten van het verkoopproces. In tegenstelling tot voorgaande metingen blijft de uittredende ondernemer nog maanden na de deal betrokken; bij 12% van de overnames blijft de koper zelfs 36 maanden of langer samenwerken met de uittredende ondernemer.

Tot slot

Ook laat de monitor zien dat de gemiddelde duur om tot een deal te komen toeneemt. Het aantal transacties dat langer dan 24 uur duurt, is verdubbeld ten opzichte van het half jaar ervoor. Het is dus slim om vanaf het begin goed te overleggen met je adviseur over de beste waardering om tot een goede en efficiënte overname te komen.

Meer weten over wat onze adviseurs voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een adviseur bij je in de buurt.