Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe kan ik me als verhuurder voorbereiden op de Wet betaalbare huur?

Zoals je weet is de Wet betaalbare huur onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en wordt naar verwachting 1 juli 2024 van kracht. Wat betekent dit voor jou als verhuurder als je net een nieuwe verhuurhypotheek hebt afgesloten en bezig bent met de verhuur van je pand? In dit artikel vertellen we je hoe je je optimaal voorbereid op deze nieuwe wet.

De Wet betaalbare huur is gericht op vier doelen: meer betaalbare huurwoningen, betere bescherming van huurders, verduurzaming van de woningen en blijvende investeringsbereidheid in nieuwbouw. Totdat de wet daadwerkelijk is ingevoerd, gelden uiteraard de huidige regels voor huurverhoging. Dit betekent dat je als verhuurder nog steeds gebonden bent aan de bestaande afspraken en regels over je huurprijzen. Zorg dat je hiervan goed op de hoogte bent en de huidige regels toepast.

Wet betaalbare huur

Introductie van de middenhuursector

Met de Wet betaalbare huur wordt de middenhuursector geïntroduceerd: een categorie huurwoningen met specifieke regels en maximale huurverhogingspercentages. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet namelijk de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht stellen. Zo worden de huurprijzen betaalbaar gehouden voor middeninkomens en staan ze in verhouding tot de kwaliteit van de woning. Voor jou als verhuurder betekent dit dat je mogelijk te maken krijgt met nieuwe voorschriften die van invloed zijn op de huurprijs van jouw vastgoed.

Bepaal je maximale huurprijs

Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, is het belangrijk dat je allereerst de maximale huurprijs van je woning(en) berekent volgens het WWS. Met dit stelsel kun je een eerlijke huurprijs vaststellen op basis van de kwaliteit van de woning. Gebruik de puntentelling van het WWS om te bepalen of je huidige huurprijs binnen de wettelijke grens valt. Is dat niet het geval, pas je huurprijs dan aan om te voldoen aan de nieuwe wet.

Wet betaalbare huur

Nieuwe huurcontracten

Sluit je een nieuw huurcontract af, verstrek dan aan je huurder de puntentelling zodat je helder en transparant bent over de totstandkoming van de huurprijs. Deze transparantie maakt onderdeel uit van de nieuwe wet en helpt huurders enerzijds begrijpen hoe de prijs is vastgesteld en anderzijds laat je hiermee zien dat je binnen de wettelijke grenzen blijft. Het is belangrijk dat je deze puntentelling duidelijk communiceert en ook documenteert.

Bestaande huurcontracten

Ook bij bestaande huurcontracten is het van belang dat ze voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Controleer dus het huurcontract en bereid je voor op mogelijke wijzigingen in de huurprijs of andere voorwaarden die de wet voorschrijft. Met een goede voorbereiding voorkom je onaangename verrassingen en zorg je voor een soepele overgang van de oude wet naar de nieuwe.

Administratie op orde

Leg alle communicatie over de verhuur van je vastgoed zorgvuldig vast inclusief de puntentellingen, huurcontracten en andere relevante documentatie. Dit helpt je bij het naleven van de nieuwe wet en voorkomt een mogelijk geschil. Als je het lastig vindt om dat allemaal zelf goed bij te houden, investeer dan in een degelijk softwareprogramma dat je kan helpen om alles overzichtelijk te houden.

Wet betaalbare huur

Volg de ontwikkelingen

Voor een goede voorbereiding op de wet is het slim om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Noteer belangrijke data, zoals de mogelijke invoeringsdatum van 1 juli 2024 en plan jouw acties ruim van tevoren zodat je niet op het laatste moment nog van alles moet regelen. Hiermee geef je jezelf de tijd om eventuele aanpassingen te communiceren en door te voeren. Zo ben je goed voorbereid op de invoering van de Wet betaalbare huur en draag je bij aan een transparante en eerlijke huurmarkt waar zowel jij als je huurder(s) van profiteren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. We helpen je graag verder.